Музей технічного прогресу

м.Луцьк, вул. Карбишева, 1 (територія "Адреналін СІті")
12/00-20/00
14829

Музей технічного прогресу у Луцьку

Це єдиний музей в Україні, де зібрано яскраві зразки технічного прогресу, починаючи з найпростіших пристосувань первісних часів  і до сьогодення…

Музей створено з просвітницькою метою та ціллю популяризувати досягнення людства загалом. Завданням музею є збереження майбутнім поколінням  раритетних експонатів,  що характеризують цілі епохи науково-технічного прогресу.

Дата відкриття - 19 липня 2013 року .

Мета створення такого музею  несе в собі, як просвітницький характер, так і популяризацію досягнень людства загалом. Адже, щороку в світі з’являються все нові винаходи, відбувається швидкий перехід до нанотехнологій. Тому завданням музею є збереження майбутнім поколінням  раритетних експонатів,  що характеризують цілі епохи науково-технічного прогресу.

 З моменту відкриття експозиція музею нараховує понад 1500 експонатів! Усі вони демонструють історію винахідництва, яке є рушійною силою прогресу, адже з винаходу першого знаряддя праці й розпочалася загалом історія людства.

У музеї увагу закцентовано на періоді інтенсивного розвитку  радіотехніки, фото- та відеоприладдя, комунікаційних систем, годинників тощо. Загалом, уся експозиція музею розділена на декілька модулів, де представлені реальні експонати технічного прогресу.

Діючі експозиції музею :  зв'язок,  друк, фототехніка, телебачення , кінотехніка, звукові транслятори, оптична техніка, ЕОМ, інша техніка.

Проте Музей технічного прогресу динамічно розширюватиметься, а його колекція постійно збільшуватиметься, оскільки кожен бажаючий зможе долучитися до його наповнення, надавши музею експонат від себе.

Незабаром у приміщенні Музею технічного прогресу відбудеться виставка моделей вічних двигунів різних часів.

Вартість квитка – 10 гривень, для дітей – 5 гривень. Усі кошти, що надходитимуть від реалізації квитків  спрямовуватимуть у Фонд розвитку обдарованих дітей «Мегамозок».

Режим роботи  - з 12.00 до 20.00

Ініціатором  та організатором створення Музею технічного прогресу

виступив спортивно-оздоровчий комплекс «Адреналін Сіті» та Компютерна Академія «ШАГ».

Музей технического прогресса в Луцке

Дата открытия - 19 июля 2013.
Единственный в своем роде музей в Украине, где собраны примеры технического прогресса, начиная с простейших приспособлений первобытных времен и до сегодняшнего дня, а также представлен хронограф с иллюстрациями и образцами важнейших изобретений человечества.
Инициатором и организатором создания Музея технического прогресса выступил спортивно-оздоровительный комплекс «Адреналин Сити» и Волынский филиал Компьютерной Академии «ШАГ».
 
Цель создания такого музея несет в себе, как просветительский характер, так и популяризацию достижений человечества в целом. Ведь ежегодно в мире появляются все новые изобретения, происходит быстрый переход к нанотехнологиям. Поэтому задачей музея является сохранение будущим поколениям раритетных экспонатов, характеризующих целые эпохи научно-технического прогресса.
 
С момента открытия экспозиция музея насчитывает более 1500 экспонатов! Все они демонстрируют историю изобретательства, которое является движущей силой прогресса, ведь с изобретения первого орудия труда и началась целом история человечества.
В музее внимание акцентировано на периоде интенсивного развития радиотехники, фото-и видеоприладдя, коммуникационных систем, часов и т.п.. В общем, вся экспозиция музея разделена на несколько модулей, где представлены реальные экспонаты технического прогресса.
Действующие экспозиции музея: связь, печать, фототехника, телевидение, кинотехника, звуковые трансляторы, оптическая техника, ЭВМ, другая техника.
Однако Музей технического прогресса динамично расширяться, а его коллекция постоянно увеличиваться, поскольку каждый желающий сможет приобщиться к его наполнению, предоставив музея экспонат от себя.


Вскоре в помещении Музея технического прогресса состоится выставка моделей вечных двигателей разных времен.

Стоимость билета - 10 гривен, для детей - 5 гривен. Все средства, поступающие от реализации билетов, пойдут в Фонд развития одаренных детей Волыни «Мегамозг».

Режим работи  - з  с 12,00 до 20.00


Відгуки 2

 
Музей технічного прогресу є дужем цікавим місцем у місті Луцьку!Побувавши в ньому я отримав задоволення від побачених експонатів!Рекомендую всім для перегляду!!!
 
Музей технічного прогресу є дужем цікавим місцем у місті Луцьку!Побувавши в ньому я отримав задоволення від побачених експонатів!Рекомендую всім для перегляду!!!

Залиште свій відгук